نکاتی در رابطه با انجام حرکت هوازی دوچرخه

انجام حرکت هوازی دوچرخه بیشتر به کسانی توصیه می شود که آسیب دیدگی در قسمت زانو ها نداشته باشند.
دوچرخه بسیار تاثیر گذار بر قسمت های چهار سر و جلو ران چه در بحث چربی سوزی و چه تقویت و فرم دهی می باشد.

در صورتی که حرکت با سرعت بیشتری انجام شود عضلات چربی سوزی می شوند و اگر قدرتی تر رکاب زده شود باعث تقویت و عضلانی تر شدن عضلات چهار سر می شود، که در عین حال چربی سوزی را هم به دنبال دارد.
در صورت وارد کردن فشار بیشتر به عضلات چهار سر می توان نشیمن گاه را به محل رکاب ها نزدیک تر کرد و هم چنین کسانی که دچار آسیب دیدگی در ناحیه زانو هستند می توانند نشیمن گاه را با فاصله بیشتری تا رکاب ها تنظیم کنند تا فشار کمتری به زانو ها وارد شود.