پیشگیری از آسیب های عصبی عضله

در حین انجام تمرینات بدنسازی توجه به زاویه قرارگیری گردن امری ضروری است و گاهی با انجام حتی یک حرکتِ نادرست آسیب های عصبی شدیدی اتفاق می افتد.

اگر در انجام حرکاتی مانند اسکات و لیفت که با عقب بردن گردن انجام می‌شود، دقت کافی را نداشته باشیم می‌تواند موجب انقباض و گرفتگی عضلات گردن و فشار بر اعصاب مهره های گردن شود.
- جهت پیشگیری از این عوارض می‌توانید حرکاتی مانند پلاور با دمبل را با جلو آوردن سر و نزدیک تر کردن چانه به قفسه سینه انجام دهید.

در انجام حرکاتی مانند اسکات نیز در مواجه با درد‌های عصبی در ناحیه گردن، سر خود را به سمت عقب برده و تمرین را متوقف کنید.