فواید روغن زیتون

زیتون حدودا‌ دارای ۱۱ تا ۱۵ درصد چربی است.۷۴ درصد از‌ چربی‌ موجود در زیتون از‌ نوع‌ اسید اولئیک است و این اسید فواید زیادی برای سلامتی دارد‌. کاهش‌ التهابات، خطر بیماری‌ های‌ قلبی و مبارزه با سرطان، جزو خواص روغن زیتون هستند مصرف روغن زیتون می تواند به کندی یا متوقف شدن پیشرفت آلزایمر کمک کند.
هم چنین‌ خطر مرگ بر اثر سکته در افرادی‌ که روغن زیتون مصرف می‌کنند، بسیار پایین تر است.